سازمان بسیج رسانه خوزستان در در راستای تداوم فرهنگ حسینی درنظر دارد تورهای رسانه ای با عنوان « سفیران حسینی » در مرز های شلمچه و چزابه برگزار نماید. لذا بدینوسیله از بسیجیان فرهیخته رسانه دعوت میشود جهت همراهی در دومین تور جهاد رسانه ای آمادگی خود را به بسیج رسانه استان اعلام نمایند . […]

سازمان بسیج رسانه خوزستان در در راستای تداوم فرهنگ حسینی درنظر دارد تورهای رسانه ای با عنوان « سفیران حسینی » در مرز های شلمچه و چزابه برگزار نماید.
لذا بدینوسیله از بسیجیان فرهیخته رسانه دعوت میشود جهت همراهی در دومین تور جهاد رسانه ای آمادگی خود را به بسیج رسانه استان اعلام نمایند .

زمان ؛ ۱۳/۳۰ دوشنبه۱۴۰۱/۰۶/۲۱
محل ؛ مرز چذابه
ضمنا سرویس ایاب و ذهاب در محل ساختمان سازمان بسیج رسانه
۲۴ متری خیابان رستگاری کلینک شهید رجایی خیابان شهید عطاری
کوچه شهید محمدی مهیاست.

سازمان بسیج رسانه استان خوزستان

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : صدای هم وطن