مدیر بهره برداری از شبکه های آبیاری مارون از برگزاری جلسه هم اندیشی تامین آب پایانی کشت های زمستانه ۱۴۰۰ و برنامه ریزی جهت نوبت بندی آب درخصوص کشت های سالانه و دائم ۱۴۰۱ و تابستانه ۱۴۰۱و اطلاع رسانی درخصوص ممنوعیت کشت شلتوک در تمامی حوضه مارون با نمایندگان کشاورزان شبکه جنوب بهبهان ، خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، ” عبداله طاهری ” گفت : در ادامه روند آگاهی سازی کشاورزان تحت پوشش اراضی این شرکت از وضعیت آب حوضه مارون ، با دعوت از نمایندگان کشاورزان کانال D ناحیه جنوب بهبهان ، بر لزوم برنامه ریزی و مدیریت بهینه آب در بخش کشاورزی و بررسی وضعیت منابع آب و محدودیت های کشت های تابستانه و ممنوعیت کشت شلتوک در حوضه مارون تاکید شد.

وی با بیان اینکه بحث کمبود آب، یکی از مهم ترین مباحثی است که باید به طور جدی در خصوص آن برنامه ریزی شود ، افزود : باتوجه به عدم بارش های مناسب و موثر در پاییز و زمستان سال گذشته در سطح حوضه مارون ، باعث محدودیت هایی در تامین آب کشاورزی در کشت های تابستانه و ممنوعیت کشتهای آب بر شد و ضروری است کشاورزان از کشت محصولات پرمصرف علی الخصوص شلتوک خودداری کنند.

وی تصریح کرد : به دلیل بحران و کمبود آب، محدودیت هایی مربوط به تأمین آب کشاورزی در کل حوضه های مارون به وجود آمده و از شما کشاورزان عزیز خواستاریم جهت جلوگیری از وارد شدن خسارت به محصولات و کاهش تنش آبی در منطقه نسبت به استفاده بهینه از منابع آبی در دسترس، تلاش و کوشش بیشتری انجام دهید.

  • نویسنده : صدای هم وطن