خبرگزاری دانشجو نوشت: عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: آقای نیکزاد با بنده تماس گرفتند و گفتند که شخصی که این کار را کرده را برکنار کرده اند ... انتشار اسامی افرادی که خودرو دریافت کردند موکول به اذن و اجازه مراجع قضایی است.

آقای نیکزاد با بنده تماس گرفتند و گفتند که شخصی که این کار را کرده را برکنار کرده اند. افرادی که این خودروها را دریافت کرده اند شامل نمایندگان، کارکنان و اقوام نمایندگان می شود. اسناد و مدارکی در اختیار داریم که ثابت می کند در خرداد ۱۴۰۱، واگذاری خودروها به نمایندگان، کارکنان و اقوام آنان شروع شده و تا مهر ۱۴۰۱ استمرار داشته است. به خاطر همین موضوع حق من بود که از هیات رئیسه سوال کنم که آیا بین این خودروها و استیضاح وزیر صمت ارتباطی وجود دارد یا نه. هیات رئیسه باید شفاف اعلام کند. من مستنداتی به هیات نظارت ارائه کردم ولی گفتند که این مستندات را نمی پذیرند و نمی توانند هم رسیدگی کنند. آنها نخواستند وارد محتوا بشوند و موضوع را به مراجع قضایی ارجاع دادند. انتشار اسامی افرادی که خودرو دریافت کردند موکول به اذن و اجازه مراجع قضایی است.

  • منبع خبر : خبر انلاین