هشت تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران در نامه ای از محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور خواستند که اگر خود را پاسخگوی افکار عمومی نمی دانند، استعفای خویش را تقدیم ملت ایران کنند!

در بخشی از این نامه آمده است : «جناب آقای مخبر معاون اول محترم ریاست جمهوری، همان طور که مستحضرید رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخرانی راهبردی نوروز ۱۴۰۲ سال پیش رو را سال «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری نمودند. با نظر به این مهم امروز انتظارات مضاعفی از دولت برای داشتن آرایش جنگی و جدیت در مواجهه با وضع موجود در افکار عمومی وجود دارد و بالطبع اطلاع از برنامه ویژه دولت برای «مهار تورم» و «رشد تولید» از بیان شما به عنوان «فرمانده اقتصادی دولت» حق طبیعی مردم است، ولی مع الاسف باید گفت گویا فرمانده اقتصادی دولت علاقه ای به حضور در مجامع نخبگانی و دانشگاهی ندارد. نزدیک به دو سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم می گذرد؛ دو سالی که علی الاصول باید برای شما و مدیران اقتصادی تان به دست و پنجه نرم کردن با کلان مسائل اقتصادی برای رسیدن به راهبردهایی واحد و عینی در جهت مدیریت جنگ اقتصادی دشمنان ایران و نیز برون رفت از بحران های اقتصادی آینده صرف شده باشد. اما آنچه امروز نمایان شده حاکی از آن است که دولت سیزدهم حتی به راهبردهایی واحد نزدیک هم نشده ؛ دولت برنامه مشخصی برای چند سال باقی مانده از عمر کوتاه خویش ندارد و تنها از ستونی به ستون دیگر در حال حرکت است. واقعیت تلخ اما این است که امروز دیگر انتظار بی برنامگی و آزمون و خطا از دولت بیجاست؛ آزمون و خطاهایی گاها متناقض که بازی با معیشت روزمره و آینده ملت ایران است. اینکه دستگاه های اقتصادی دولت پس از دو سال هنوز در برنامه های خود حتی به انسجام و هم نظری نرسیده اند، بسیار تعجب برانگیز نیست؟ در واقع باید گفت پس از دو سال از گذشت عمر اجرائی دولت، از شما انتظار می رفته است هماهنگ کننده قهار راهبردهای اقتصادی این دستگاه ها باشید و برنامه ای واحد را با اقتدار در دستور کار قرار داده و حاضر به هزینه دادن برای آن می بودید تا شاهد نابسامانی فعلی در قوه مجریه نباشیم. ولی متاسفانه سیاست ها و ناهماهنگی های فعلی عکس این وضع مطلوب را روایت می کنند. امروز دیگر زمان آن رسیده که هر آنچه انجام شده و در حال انجام است، شفاف با افکار عمومی در میان گذاشته شود. مستحضرید پیش از این دو بار برای حضور در نهاد دانشگاه و پاسخگویی در قبال «برنامه و اقدام دولت» توسط هشت بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران بزرگ از شما دعوت به عمل آورده شده است؛ در ابتدای دولت جهت پاسخ گویی درخصوص «وعده های محقق نشده واکسن برکت» و اخیرا نیز در مواجهه با سیاست پرابهام «مولدسازی اموال راکد دولت»! اما متاسفانه در هیچ یک از دو دعوت مذکور جنابعالی خود را پاسخ گوی افکار عمومی و نخبگانی جامعه در نهاد علم ندانستید. امروز برای سومین و آخرین بار شما را به پاسخ گویی و شفافیت درخصوص برنامه های اقتصادی دولت و نیز عملکرد دوساله تان در حضور دانشجویان، رسانه ها و اساتید دانشگاه دعوت می کنیم. دولت محل «عمل» است و دانشگاه محل «پرسش»؛ اگر معاون اول محترم رئیس جمهور و نیز فرمانده ستاد تیم اقتصادی دولت پس از دو سال عملکرد و تصمیم های پرحاشیه، خود را پاسخگوی دانشگاهیان نداند، باید استعفای خویش را تقدیم ملت ایران نماید».

  • منبع خبر : شرق