تا حال کودک آزار سهم قابل توجهی در میان ناهنجاری های اجتماعی داشت و عاطفه اجتماعی بارها و به دفعات مختلف از رهگذر این ناهنجاری رفتاری آسیب دیده است. به رغم این حوادث آزاردهنده باز هنوز در گوشه و کنار کشور این فجایع غیر انسانی رخ می دهد. اما این بار دیگر حرف از کودک […]

تا حال کودک آزار سهم قابل توجهی در میان ناهنجاری های اجتماعی داشت و عاطفه اجتماعی بارها و به دفعات مختلف از رهگذر این ناهنجاری رفتاری آسیب دیده است. به رغم این حوادث آزاردهنده باز هنوز در گوشه و کنار کشور این فجایع غیر انسانی رخ می دهد. اما این بار دیگر حرف از کودک آزار و حواشی تلخ آن نیست و بلکه اینجا دیگر قربانی نه تنها کودک نیست و چندین برابر عمر او را دارد. اینجا حرف از آزار سالمندان است، بلکه برخی خوانندگان بر این عبارت به دیده تمسخر و مطایبه نگریسته و بیانگر آن را خارج از سلامت عقل قلمداد می کنند. سالمندآزاری پدیده جدیدی نیست، اما افزایش آن و آشکار شدن آن نوعی آسیب است که عمری بیش از دو یا سه دهه ندارد. بهانه نوشتن این مقاله در روزهای اخیر تکثیر فیلمی از مرکز نگهداری سالمندان در بروجرد است که موجی از تاسف و انزجار را در میان مردم گسترده کرده است.

البته بر اساس اظهارات برخی مدیران ذی ربط فیلم متعلق به سال پیش است. در این مورد اصلا موضوع زمان و مکان اهمیتی ندارد آنچه باید مورد توجه ویژه همه ما به خصوص متولیان این گونه امور و سازمان های مربوطه باشد چرا؛

الف: برای سالمندان هیچ جایی بهتر و امن تر و راحت تر از خانه خود و فرزندان نیست؟

ب: متاسفانه به خاطر تغییر سبک زندگی تحت تاثیر عوامل مختلف؛ برخی فرزندان پیری و بیماری و ناتوانی پدر یا مادر را بهانه انجام این حرکت غیر اخلاقی کرده و آنها را به این گونه اماکن می سپارند.

ج: اکثر پرستاران و خدمتگزاران در این گونه مراکز به علت محدودیت و کمبود بودجه دارای حقوق های ناچیزند. به همین دلیل ساده اغلب از بین افراد فاقد تحصیلات مرتبط یا تخصص مفید انتخاب شده که بدتر از همه از میان افرادی هستند که آسیب روحی و عصبی دیده تا آنجا که خود نیازمند درمان و روانکاوی هستند.

د: هزینه های سنگین برخی مراکز خصوصی و دشواری پذیرش در مراکز دولتی موجب ظهور مراکز خصوصی با شرایط گفته شده می شود.

و: بیماری های حرکتی مثل سکته و ام.اس بسیاری از سالمندان را معلول کرده که پرستاری از آنها دوچندان دشوارتر می شود.

ز: دوری از خانه و فرزندان و نوه ها تغذیه نامناسب رفتارهای خشن و سخت (در حالی که سالمندان در این مقطع نیاز به محبت و نوازش مضاعف دارند.)

ط: مجموعه ای از مشکلات جسمی و عصبی موجب می شوند که مرد یا زن سالمند به بدرفتاری کشیده شوند که کنش های پرستاران آنها را به انفجار می کشاند.

ی: حمایت مالی و خدمات بهداشتی از خانواده هایی که دارای پدر یا مادر سالمند و بیمارند.

ص: اعزام پزشک یا مددکار به منزل افرادی که دارای عضو سالمندند.

ع: به هر حال این گونه افراد جزو سرمایه های ملی و ذخایر اجتماعی و فرهنگی بوده و در اکثریت کشورها برنامه های ویژه ای برای آنها در زمینه های درمانی و تفریحی و گردشگری های سیاحتی و زیارتی به اجرا در می آورند.

سرکشی و نظارت مستمر به این گونه مراکز عامل اصلی و مهمی در کاهش و پیشگیری از حوادث تلخ مشابه خواهد شد.

  • نویسنده : دکتر مجید ابهری
  • منبع خبر : اعتماد