این روزها قتل به اصطلاح ناموسی یک زن جوان در گوشه ای از میهن بزرگ مان موجبات تالم خاطر و حیرت و ناباوری را در اقشار مختلف جامعه به ویژه جامعه دانشگاهی فراهم آورده است.  جوهر ها ریخته و نوشته ها بر صفحات جراید و فضای مجازی جاری شد. بعضی ناکارآمدی قانون را علت العلل […]

 این روزها قتل به اصطلاح ناموسی یک زن جوان در گوشه ای از میهن بزرگ مان موجبات تالم خاطر و حیرت و ناباوری را در اقشار مختلف جامعه به ویژه جامعه دانشگاهی فراهم آورده است.  جوهر ها ریخته و نوشته ها بر صفحات جراید و فضای مجازی جاری شد. بعضی ناکارآمدی قانون را علت العلل این فاجعه نامیدند و برخی سنت ها و آداب و رسوم را مقصر اصلی قلمداد کردند. عده ای دیگر، ایرانیان را به خشونت در کلام و رفتار متهم ساختند و بالاخره گروه دیگری سست شدن پایه های اعتقادی را سبب این فاجعه و رویدادهای مشابه آن دانستند و در نهایت فضای مجازی به عنوان متهم اصلی جنایت اخیر اهواز معرفی شد. صرف نظر از برخی اظهارنظر های مصلحت آمیز، انتظار از نویسندگان و صاحب نظران اندیشمند، ریشه یابی و بیان و معرفی شفاف و صریح علت های این گونه اعمال ضد جامعه و ارایه راه حل های ملموس و قابل اجرا برای خاتمه دادن به چنین جنایت هایی است. واقع این است که کاربرد عبارات کلیشه ای مانند «لزوم انجام کار های فرهنگی» و «استفاده از سخنرانان  در اجتماعات»، نه تنها دردی را در این زمینه درمان نخواهد کرد؛ حتی از تعداد این قبیل جنایت ها نخواهد کاست.  پر واضح است که «فساد فی الارض» خواندن چنین امر مذمومی نیز جز تزریق خشونت بیشتر به جامعه ثمر دیگری نخواهد داشت.  به خاطر دارم در خلال سال های ۵۰ خورشیدی یکی از اساتید جرم شناسی در نقد ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی آن زمان، از عبارت «زن کشی در لوای قانون» سخن به میان آورده بود. این ماده مقرر می داشت که «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله یک فراش است؛ مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود، معاف از مجازات است»؛ این ماده منکر مجرم بودن قاتل نبود لیکن او را از مجازات معاف می دانست. براساس آمار، ظهور چند ماده در قوانین مجازات اسلامی در سال های ۱۳۷۰ و ۷۵ و ۹۲ به دنبال نسخ قانون مجازات سال ۱۳۰۴ و اصلاحیه سال ۵۲ آن و از جمله نسخ ماده ۱۷۹، کمکی به امحا و از بین رفتن اعمال مجازات های شخصی مانند همسرکشی یا حداقل تقلیل تعداد آنها نکرده است. اگر ماده اخیرالذکر از عنوان «معاف از مجازات» استفاده کرده بود؛ ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ با فرض ارتکاب زنا، اختیار قتل همسر و زانی را با ذکر کلمه «می تواند» به شوهر داد. البته پیش از آن، ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ معافیت از قصاص را متوجه قاتلی دانست که معتقد به استحقاق مقتول به قتل باشد و ماده ۲۲۳ همان قانون، پدر یا جد پدری را از مجازات قصاص معاف نمود. همچنین مقنن در سال ۱۳۷۵، با تغییر عبارت «یک فراش» به عبارت «در حال زنا» و با به کارگیری عبارت «می تواند در همان حال آنان را به قتل رساند»، اختیار قتل زانی و زانیه را به شوهر زانیه داده است.  با اشاره به مواد قانونی فوق، سیر تحول قانون جزای ایران در زمینه قتل های شخصی نمایان می شود. در این مقوله وارد بحث دیدگاه های فقهی در زمینه مجازات مجرمین نخواهیم شد زیرا در این زمینه فقها از هر لحاظ صلاحیت اظهارنظر دارند و بیش از نگارنده مسلط بر فقه امامیه، احادیث و روایات می باشند. اما از مطالعه قوانین مجازات ذکرشده در سطور قبلی چنین نتیجه گیری می توان کرد که به مرور زمان تغییرات قابل ملاحظه ای در قوانین مجازات اسلامی ایران به وجود آمده که دلالت بر تحول در دیدگاه های فقهی دارد که می تواند ناشی از عامل زمان باشد.

صرف نظر از واقعیت مزبور، انگیزه این وجیزه، توجه به این واقعیت است که هیچ یک از قوانین جزایی قبل و بعد از انقلاب قادر به پایان بخشیدن به قتل زنان و فرزندان از سوی اقارب آنها نشده است.

پس چه باید کرد؟ باید اذعان داشت که جامعه ایران جامعه ای پر تحرک و پویا و برتری طلب است. ایرانی همواره نه تنها وطن خود را با بهترین جوامع مقایسه کرده، بلکه حتی عده ای متکبرانه ایرانیان را متمدن ترین، باهوش ترین، با استعدادترین و با انبوهی از این «ترین ها» توصیف می کنند. این جامعه پویا نیازمند به کار گیری روش های علمی برای تحقق آن بهترین ها است. جامعه از قتل های این چنانی بسیار خشمگین است و صد البته اندوهگین. اما اظهارنظر های فاقد پایه علمی و تحقیقاتی، سخنان متظاهرانه یا احساساتی و منحرف نمودن افکار به عوامل دست چندم و بزرگ کردن یکی از علت ها، زخم عمیق و درد سوزناک حاصل از این نوع اعمال وحشیانه را نه تنها التیام نخواهد بخشید، بلکه آن را تبدیل به یک دمل چرکین کرده، جامعه را به نابسامانی و بی امنیتی بیشتر سوق خواهد داد.

نقش دولت در مبارزه با این گونه بیماری های اجتماعی نقشی بی بدیل است. دولت موظف است با بسیج کلیه امکانات علمی، تقنینی و صد البته اجرایی کشور، برنامه مطالعاتی شناسایی کلیه عوامل دخیل در این پدیده شوم را سازمان دهی کند و با کمک موسسات تخصصی، حقوقدانان، جامعه شناسان، روانشناسان و سایر متخصصان، نقشه راه تضعیف و محو عوامل جرم زا را فراهم آورد؛ در غیر این صورت جامعه با ظهور جنایت بعدی از این دست، این عمل وحشیانه را به باد فراموشی خواهد سپرد و از همه فاجعه آمیز تر اینکه در نتیجه تکرار عادت، حساسیت خود نسبت به این گونه اعمال را از دست خواهد داد.

در این تردید نیست که یکی از عوامل اگر نگوییم ترویج، حداقل ادامه چنین رخدادهای فاجعه آمیزی سرپوش گذاشتن بر آنهاست. برخورد قهرآمیز و نه ارشادی با رسانه ای که وظیفه آن اطلاع رسانی و هشدار به جامعه و به مسوولان است؛ از مقوله به فراموشی سپردن ناهنجاری های اجتماعی است. صرف نظر از نحوه انتشار خبر که می تواند مورد ایراد باشد، پاک کردن صورت مساله از طریق منع فعالیت رسانه، در واقع نتیجه ای جز سکوت سایر رسانه ها و به محاق رفتن واکنش ها نخواهد داشت و در چنین شرایطی لاجرم مصلحین اجتماع نیز یا سکوت اختیار می کنند یا به کلی گویی های کم اثر اکتفا خواهند کرد؛ آن چنان که کرده اند. برای پایان دادن به ناهنجاری های اجتماعی، در ممالک راقیه، رسم بر مراجعه به نهادهای علمی، اندیشمندان مستقل، مصلحین اجتماعی و همچنین در نظر گرفتن افکار عمومی و طرح مساله و تعاطی افکار است. دولت ها مکلفند نه تنها حوادث آزاردهنده جامعه را به ورطه فراموشی نکشانند بلکه با بررسی همه جانبه علل و انگیزه ها، روش های علمی مقابله را شناسایی کنند و با کمک آحاد جامعه به اجرا درآورند.  لازمه یافتن راه حل قطعی برای مشکلات اجتماعی، بررسی همه جانبه آنها است؛ نه اینکه با مفسد فی الارض خواندن و اتصال آن به یک ماده قانون جزا و سپس نمایش عمومی مجازات متهم، مساله را خاتمه یافته تلقی نماییم. به باور نگارنده، نمایش به دار مجازات آویختن ها، در ملا عام، نتیجه ای کمتر از به اشتراک گذاردن صحنه جنایت در رسانه ها نداشته و نخواهد داشت.

نقش حکومت در اینجا به عنوان هدایت کننده جامعه باید بسیار پررنگ باشد. البته نه برای منع انتشار و احیانا برخورد با منتشر کنندگان تصاویر جنایت، بلکه برای آموزش، هدایت و به تصویر کشیدن پی آمدهای فاجعه آمیز انتقام های شخصی و نمایش جاهلانه جنایت در خیابان ها و میادین شهر ها.

  • نویسنده : دکتر مهدی شهلا
  • منبع خبر : اعتماد