مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان گفت: راه انداری ۸ دفتر جدید تسهیل گری جدید در استان در دست پیگیری است.

دکتر محمد صادق کریمی کیا پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست هم اندیشی مدیران دفاتر تسهیل گری مناطق حاشیه نشین خوزستان اظهار کرد: ما در خوزستان با توجه به شرایط اجتماعی، اقاتصادی، سیاسی ، فرهنگی، مرزی و اقلیمی وضعیت خاصی داریم و نسخه هایی که پیچیده می شود باید براساس همین شرایط خاص باشد.
وی افزود: هیچکدام از مناطق حاشیه نشین در خوزستان شبیه به هم نیستند و هر کدام شرایط و ویژگی های خاصی دارند و می طلبد که دفاتر تسهیل گری را با شناخت آنها نسخه بپیچند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان با اشاره به شرایط خاص زیستی و معیشتی ساکنانی مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار در استان، یادآور شد: ما با شهروندانی در این مناطق روبرو هستیم که که دراین مناطق زندگی می کنند و شرایط خاصی بر آنها حاکم است و نیازمند تقویت رویکرد اعتمادزایی در این مناطق هستیم.
کریمی کیا گفت: سعی کردیم که مطالبات مردم را به صورت منطقی با دستگاه های بروکراسی دولت مرتبط کنیم تا با پیگیری مشکل را حل کنند.
وی ادامه داد: دفاتر تسهیل گری امروز به حوزه منطقه کاری خود اشراف خوبی دارند و و با معتمدان و ذی نفعان منطقه ارتباط خوبی برقرار کرده اند و براساس همین سرمایه اجتماعی درون گروهی نسخه نویسی می کنیم.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان گفت: به طور کلی رویکرد ساماندهی مناطق حاشیه نشین نهادسازی است که دفاتر تسهیل گری همین نقش را بازی می کنند.
کریمی کیا افزود: راه اندازی ۸ دفتر جدید تسهیل گری ‌به صورت استانی در دست پیگیری است و سعی داریم مدیریت واحدی برای آنها شکل دهیم که رویکرد برنامه ای از بالا به پایین و پایین به بالا برای دفاتر تسهیل گری انجام می شود.
وی یادآور شد: دفاتر تسهیل گری حتی در طرح های غیرمرتبط با وظایف شان هم برای مشارکت کردند که ورود به پهنه های خطرناک منطقه حصیرآباد یکی از این نمونه ها بود و در حال تسهیل گری در آن منطقه برای اقناع اهالی منطقه برای جابه‌جایی از آن منطقه هستند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان با بیان این که دفاتر تسهیل گری به دولت کمک می کنند تا شرایط زیستی ساکنان مناطق حاشیه نشین بهتر شود ، گفت: در نبود متولی این مناطق، دفاتر تسهیل گری مرجع آمار و اطلاعات برای دستگاه های استان شده اند و این بزرگترین دستاورد دفاتر تسهیل گری است.
کریمی کیا افزود: پیچیده ترین مسئله در خوزستان و یکی از اصلی ترین موانع توسعه در استان بحث ساماندهی مناطق حاشیه نشین است.
وی بیان کرد: یک ششم جمعیت خوزستان در مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار زندگی می کنند که جمعیتی ۸۵۰ هزار نفری هستند که این سختی ، پیچیدگی و اهمیت کار ما را نشان می دهد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان ادامه داد: در ایران کمتر استانی مثل خوزستان وجود دارد که با
انباشتگی و سختی کار در بخش تسهیل گر روبرو است.
کریمی کیا گفت: وقتی در کشور اجازه می دهیم سکونت گاه های غیررسمی رشد کند شرایط خدمات رسانی دچار مشکل می شود.