مدیر امور مشترکان و درآمد شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از آغاز انعقاد قرارداد آب برای کشت های تابستانه و سالیانه سال ۱۴۰۱ شبکه های آبیاری مارون خبر داد. ” جعفر قاسمی” با اشاره به استقبال خوب کشاورزان منطقه گفت: عقد قرارداد آب محصولات تابستانه و سالانه از ۲۱ […]

مدیر امور مشترکان و درآمد شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از آغاز انعقاد قرارداد آب برای کشت های تابستانه و سالیانه سال ۱۴۰۱ شبکه های آبیاری مارون خبر داد.

” جعفر قاسمی” با اشاره به استقبال خوب کشاورزان منطقه گفت: عقد قرارداد آب محصولات تابستانه و سالانه از ۲۱ تیرماه سال جاری آغاز شد.

وی از کشاورزان خواست جهت عقد قرارداد آب کشت تابستانه ۱۴۰۱ با اولویت کشت های کم مصرف ( ذرت ، کنجد و… ) و سالیانه ۱۴۰۱ ( یونجه،باغات،نخیلات ،گل،گلخانه و…)، ابتدا جهت تعیین الگوی کشت خود به ادارات جهادکشاورزی شهرستان های بهبهان، رامهرمز، امیدیه و آغاجری مراجعه و سپس برای انعقاد قرارداد آب زراعی و تسویه بدهی کشت های قبلی خود به امورمشترکان شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری مارون مراجعه کنند.

قاسمی، باتوجه به کاهش ذخیره آب سدمخزنی مارون در سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ، از کشاورزان تحت پوشش شبکه های آبیاری مارون خواست جهت حفاظت از منابع ، استفاده بهینه از آب را مبنای عمل قرار داده و از تلفات آن جداً خودداری نمایند.

گفتنی است شرکت بهره برداری از سد ، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون در شبکه های تحت پوشش خود شامل حوضه بهبهان، بنه باشت، جایزان و فجر، بیش از ۵ هزار مشترک دارد که در هر فصل زراعی با شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری مارون قرارداد برداشت آب منعقد می نمایند.

  • منبع خبر : صدای هم وطن