هزار و ۸۱۶ فقره تخلف مالی دولت قبل برای رسیدگی به شعب دادسرا ارجاع شده است. این گزارش دیوان محاسبات کشور است؛ موسسه ای دولتی و مستقل در امور مالی و اداری مستقل که زیرنظر مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی نظارتی آن عمل می کند. این دیوان به کلیه حساب های وزارتخانه، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می کند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

حالا دادستان دیوان محاسبات کل کشور از ۱۸۱۶ فقره گزارش تخلف در بخش های فنی و حسابرسی دیوان، گزارش مردمی و مراجع رسمی با توجه به تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: این تخلفات برای رسیدگی به شعب دادسرا ارجاع شده است. به گزارش خانه ملت، علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره به عملکرد دادسرای دیوان، مهمترین عامل رشد رسیدگی ها را در اولویت بندی پرونده های مهم و نظارت مستمر بر کار شعب دادسرا دانست و گفت: اولویت بندی ها و نظارت های مستمر موجب کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و پرهیز از اطاله رسیدگی ها در دیوان شد. کامیار افزود: در سال ۱۴۰۰ تعداد هزار و ۸۱۶ فقره گزارش تخلف، اعم از گزارش بخش های فنی و حسابرسی دیوان با توجه به تفریغ سال ۱۳۹۹، گزارش مردمی و گزارش مراجع رسمی، دریافت و به شعب دادسرا جهت رسیدگی ارجاع شده است. وی ادامه داد: در بخش اجرای احکام دادسرا نیز، تعداد ۳۲۵ پرونده تعیین تکلیف شده و آرای قطعی آنها شامل مجازات های اداری و جبران ضرر و زیان و یا انجام تکالیف مقرر مسئولان اجرایی شده است.

واریز هزار میلیارد تومان به خزانه

کامیار، مبلغ وصولی و واریز به خزانه ناشی از اجرای احکام را در مجموع هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مبالغ وصولی نسبت به سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰ دو برابر شده است، همچنین وصول ۱۳ هزار میلیارد تومان از حقوق معوقه معادن از دیگر اقدامات دادسرای دیوان محاسبات است که ناشی از رسیدگی به ترک فعل دستگاه مربوطه بوده است. وی در ادامه تاکید کرد: رسیدگی و صدور دادخواست در خصوص واردات غیرقانونی ۳۰۰ دستگاه خودرو هایلوکس دوکابین، خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، قراردادها در حوزه نفت و انرژی و میادین نفتی در قالب چندین پرونده، استقرار ۲۳ سامانه دولت الکترونیک، رسیدگی به موضوع توزیع نهاده های دامی با ارز ترجیحی و… از دیگر فعالیت های دادسرا در سال گذشته بوده است.

  • نویسنده : صدای هم وطن