اگر زباله در محل مناسب خود ریخته نشود زحمت زیادی برای پاکبانان و هزینه زیادی برای کشورمان خواهد داشت. لطفاً شهروندان عزیز زباله های خود را در کیسه های پلاستیک در بسته ساعت ۲۱ شب در داخل مخازن زباله قرار دهید.

اگر زباله در محل مناسب خود ریخته نشود زحمت زیادی برای پاکبانان و هزینه زیادی برای کشورمان خواهد داشت. لطفاً شهروندان عزیز زباله های خود را در کیسه های پلاستیک در بسته ساعت ۲۱ شب در داخل مخازن زباله قرار دهید.

  • نویسنده : صدای هم وطن